Site Overlay

Ari kato! Japanin kulttuuri ja kuvataiteet

Viherlaakson lukio ja Tapiolan lukio (järjestäjät) sekä Espoon kaupungin lukiot, syksy 2020

Kurssilla tutustutaan japanilaiseen kulttuuriin, kuten teeseremoniaan, uskontoon ja filosofiaan, kamppailulajeihin, japanilaiseen kuvataiteeseen mm. kalligrafia, puupiirros ja nykytaide. Kuvallisen työskentelyn aiheet ja vaikutteet ammennetaan kurssin alun asiantuntijapuheenvuoroista.

Tavoitteena on syventää suomalaisten opiskelijoiden japanilaisen kulttuurin tuntemusta, kuvataiteen erityisosa-alueisiin tutustumista ja pohdiskelevaan kuvantekotapaan johdattelua.

Kurssin alussa lähiopetustunteina tutustumme shintolaiseen ajattelutapaan, kamppailulajien filosofiaan sekä teeseremonian vaiheisiin. Tavoitteena on keskittyminen, kunnioittaminen, mielen ja kehon yhteys tekemisessä ja varsinkin kuvan teossa. Intensiivijakso pidetään viikonlopun leirikouluna sopivaksi katsotussa paikassa kuvantekoon keskittyen.

                                                                                                                                 
Kurssin päätteeksi kokoamme opiskelijoitten työt näytteille verkkogalleriaan tai fyysiseksi näyttelyksi joko Suomeen ja/tai Japaniin. Voimme mahdollisesti toteuttaa osan kurssista Japanissa Akitassa taidekorkeakoulun kuvataidekasvatuksen ja korkeakoulun lukion opiskelijoiden kanssa.

Kurssia tarjotaan espoolaislukioiden yhteiseksi kurssiksi. Opetusta Tapiolan lukiossa, Viherlaakson lukiossa, asiantuntijaluennot harrastetiloissa Helsingin seudulla.

Opettajat

Nina Luoma, Espoon yhteislyseo, KU (nina.luoma@eduespoo.fi)

Laura Murto, Tapiolan lukio, KU (laura.murto@espoo.fi)

Jaana Oinonen, Tapiolan lukio, UE, PS, FI

Henrika Ylirisku, university teacher, Aalto-yliopisto, kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma (henrika.ylirisku@aalto.fi)

Yhteistyössä

Aalto-yliopisto, kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma

Akita University of Art